Fakulteti i Shkencave të Edukimit i ka fillesat e tij në vitin akademik 1981 – 1982, me hapjen e programit të studimit për Mësues për klasat I – IV të shkollës 9 – vjeçare (Cikli i Ulët). Hapja e këtij programi studimi përbënte një ngjarje të shënuar për historinë e arsimit tonë dhe një masë me rëndësi për forcimin cilësor të arsimit fillor dhe atij 9 - vjeçar. Po në këtë vit akademik, u krijua, për herë të parë, në USH, katedra e Psikologjisë dhe Pedagogjisë, e cila përveç detyrave të tjera, u ngarkua nga Ministria e Arsimit për t’u marrë edhe me problemet e Degës së mësuesisë për Ciklin e Ulët.

Me shndërrimin e ILP-së në Universitet, me vendim të Ministrisë së Arsimit, nr. 125, datë 01.09.1991, u ngrit Fakulteti i Ciklit të Ulët për përgatitjen e mësuesve të klasave I-IV të shkollës 8-vjeçare dhe emërohet dekani i tij.

Në vitin akademik 1996 – 1997, me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 332, datë 13.05.1996, pranë Fakultetit të Mësuesisë (Cikli Ulët) u hap dega “Mësues për Ciklin parashkollor”, për përgatitjen e edukatoreve të kopshteve.

Me vendim të Senatit të USH-së, me nr. 117, datë 31.10.2000 bëhet ndërrimi i emrit nga Fakultet i Ciklit të Ulët ne Fakultet i Shkencave të Edukimit, emër të cilin e mban edhe sot. Fakulteti i Shkencave të Edukimit është i organizuar në 4 njësi bazë: Departamenti i Mësuesisë, Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale, Departamenti i Edukimit fizik e i Sporteve dhe Departamenti i Arteve. 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit aktualisht ka 7 programe studimi në ciklin e parë (Bachelor):

Programi i studimit për Arsimin Fillor; Programi i studimit për Arsimin Parashkollor; Programi i studimit për psikologji; Programi i studimit për Punë Sociale; Programi i studimit për Edukim fizik e sporte; Programi i studimit për Pedagogji muzikore; Programi i studimit për Pikturë e grafikë.

Në ciklin e dytë të studimeve (Master Profesional në Mësuesi) pranë FSHE kanë qenë të hapur 12 programe  studimi, të cilët me vendim senati që në vitin akademik 2017 – 2018 janë transferuar pranë fakulteteve ku studentët mbarojnë ciklin e parë të studimeve (Bacelor).

Aktualisht pranë FSHE-së janë të hapur këto programe studimi të ciklit të dytë (Master i Shkencave dhe Master Profesional), si: Master Profesional në Mësuesi për Arsimin Fillor; Master Profesional në Mësuesi për Edukim Fizik e Sporte; Master i Shkencave në Mësuesi për Biologji - Kimi me profil minor në Karriera dhe aftësimi për jetën; Master i Shkencave në Psikologji Organizative dhe Master i Shkencave në Psikologji Klinike.

Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka 35 pedagogë që përbëjnë stafin akademik të këtij fakulteti. Nga këta: 1 pedagog ka titullin Profesor Doktor, 5 titullin Profesor i Asocuar, 17 gradën shkencore Doktor dhe 12 kanë përfunduar studimet Master Shkencor.

Lexo më shumë

Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale

Nr

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1.

Fatbardha Osmanaga

Prof.as.dr

Lektor/zv. Dekan

2

Visar Dizdari 

Doktor

Drejtor Departamenti

3.

Arben Hoti 

Doktor

Pedagog

4.

Brilanda Lumanaj 

Doktor

Pedagog

5.

Bujanë  Topalli 

Doktor

Pedagog

6.

Elidjon Cami 

Master

Pedagog

7.

Elona Hasmuja 

Doktor

Pedagog

8.

Galzvinda Biba 

Doktor

Pedagog

9.

Jonida Lesha

Doktor

Pedagog

10.

Lediana Xhakollari 

Doktor

Pedagog

11.

Adelina Kakija  

Doktor

Pedagog

 

Departamenti i Mësuesisë 

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1.

Fatmir Vadohej

Prof. dr

Dekan

2.

Eranda Halluni (Bilali) 

Doktor

Drejtor Departamenti

3.

Andi Hila 

Master

Pedagog

4.

Arlinda Ymeri

Doktor

Pedagog

5.

Megi Vjerdha

Master

Pedagog 21.10.2021

6.

Pranvera Puka (Kraja) 

Doktor

Pedagog

7.

Rina Muka (Gera) 

Doktor

Pedagog

8.

Roland Guli

Docent

Pedagog

 

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporte

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1.

Gjulio Zefi

Doktor

Drejtor Departamenti

2.

Arbana Bekteshi 

Master

Pedagog

3.

Artan Kalaja 

Doktor

Pedagog

4.

Benjamin Naku 

Doktor

Pedagog

5.

ErjonPeqini

Master

Pedagog

6.

Ermal Milla

Master

Pedagog

7.

Fatjon Nurja

Doktor

Pedagog

8.

Gentiana Nicaj (Qose)

Master

Pedagog

9.

Nora Deda 

Doktor

Pedagog

 

Departamenti i Arteve

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1.

Rubin Mandija

Doktor

Drejtor Departamenti

2.

Ergys Pirani  

Master

Pedagog

3.

Dorjan Ulaj

Master

Pedagog

4.

Ikbale Bushati 

Prof.as.

Pedagog

5.

Sidi Kanani

Master

Pedagog

6.

Nirvana Baja 

Master

Pedagog

7.

Erëmirë Jahja

Master

Pedagog

8.

Senad Xhexhovi

Master

Pedagog

9.

Migena Selçetaj  (Kecaj)

Doktor

Pedagog

10.

Gjon Shllaku

Master

Pedagog

11.

Markelian Kapidani

Master

Pedagog

CIKLI I PARË I STUDIMEVE BACHELOR

Bachelor në Edukim Fizik dhe Sporte

Bachelor në Punë Sociale

Bachelor në Psikologji

Bachelor në Pikturë e Grafikë

Bachelor në Pedagogji Muzikore

Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor

Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor 

CIKLI I DYTË MASTER SHKENCOR

Master i Shkencave në Psikologji Organizative

Master i Shkencave në Mësuesi në Bio- Kimi, profil minor në "Karriera për jetën"

Master i Shkencave në Psikologji Klinike

Buletini Informativ

Rregjistrohuni në buletinin informativ të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" që të merrni lajmërimet në E-Mail direkt.