Aplikantët për Komisionin Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH.

Arian GjuraPedagog FEKandidat për anëtar
Ardian HotiPedagog FSHSHKandidat për anëtar
Marsel NilajPedagog FSHSHKandidat për anëtar
Sebastjan MjekajPedagog FSHNKandidat për anëtar
Arselida MashajPedagog FSHNKandidat për anëtar
Rajminda KëçiraPedagog FGJHKandidat për anëtar
Ingrit TiranaPedagog FGJHKandidat për anëtar
Fatjon NurjaPedagog FSHEKandidat për anëtar
Benjamin NakuPedagog FSHEKandidat për anëtar
Gasper KokajPedagog FDKandidat për anëtar
Enriko DakaStudent FSHNKandidat për anëtar
Megan KrahuStudent FDKandidat për anëtar
Julia PrekaPedagog FSHNKandidat për sekretar

 

Aplikantët për Komisionin e Apelimit (KA) në USH.

Arlinda YmeriPedagoge FSHEKandidat për anëtar
Aurora DibraPedagoge FSHNKandidat për anëtar
Erzen KoperajPedagog FSHSHKandidat për anëtar
Sead BarakuPedagog FEKandidat për anëtar