Oraret e riprovimeve

Në këtë faqe jepet informacion për oraret e riprovimeve në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

Datat e riprovimeve të vjeshtës, viti akademik 2022-2023

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Datat e riprovimeve, viti akademik 2022-2023

Datat e riprovimeve për periudhën mars-prill, viti akademik 2021-2022

Datat e riprovimeve të vjeshtës së vogël, viti akademik 2020-2021

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Datat e riprovimeve, vjeshta e vogël, viti akademik 2019-2020

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Drejtësisë
 

Datat e riprovimeve, 15 qershor - 03 korrik, viti akademik 2019-2020

Datat e riprovimeve periudha mars-prill, viti akademik 2019-2020

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Drejtësisë

Datat e riprovimeve të semestrit të parë për sistemin Bachelor dhe Master. Viti akademik 2018-2019

Datat e riprovimeve të sezonit të Dimrit për sistemin Bachelor dhe Master. Viti akademik 2018-2019