Për një periudhë disavjeçare pranë Institutit të Lartë Pedagogjik në Shkodër ka funksionuar Filiali i Fakultetit të Ekonomisë së Universitetit të Tiranës. Ndërkaq, Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës u shndërrua në Universitet më 28 Maj 1991. Dy vite më vonë, me  Vendim  nr. 349, datë 10.8.1992  të  MASH, pranë këtij universiteti u hap Fakulteti Ekonomik, në Shtator të vitit 1993

Deri në vitin 2000, Fakulteti ka pasur vetëm një degë, atë të Administrim - Biznesit. Ky departament e ka zanafillën si njësi mësimore në përbërjen  e  Fakultetit  të  Shkencave  të Natyrës të  këtij  Universiteti.  Me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.332. date 13.05.1996 Fakulteti i Ekonomisë fitoi statusin e Fakultetit të pavarur brenda Universitetit te Shkodrës. Në vitin 2000, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës u miratua hapja e degës Financë-Kontabilitet dhe nё vitin 2001 ajo e   Marketing-Turizmit. Dega  e  Turizmit  implementoi  për  herë  të  parë  ne  Fakultetin  Ekonomik sistemin sipas Deklaratës së Bolonjës, që në vitin akademik 2005- 2006 me mbështetjen e Konferencës së Rektorëve Gjermanë.

Në vitin akademik 2008 -2009 të tre degët e Fakultetit Ekonomik kanë filluar procesin  mësimor  në  ciklin  e  parë  të  studimeve,  sipas  Deklaratës  së Bolonjës, në sistemin 3- vjeçar. Ndërkohë, në vitin akademik 2009- 2010, në Fakultetin Ekonomik u hap për herë të parë cikli i dytë i studimeve me Masterin Shkencor në Turizëm të Qëndrueshëm. Ndërsa në vitin 2011 u hapën programet e Masterit Shkencor në specialitetet e Administrim-Biznesit, Financës dhe Kontabilitetit.

Në vazhdim, në vitin akademik 2012 – 2013, u hapën tri programe të reja studimi Master Profesional, përkatësisht në, Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi, në Administrim-Biznes dhe në Financë-Bankë. Së fundmi, në vitin akademik 2018-2019, është hapur programi i studimit Master Profesional në Menaxhim Financiar, Kontabilitet dhe Kontroll në Administratën Publike, në kuadrin e projektit FINAC, i financuar dhe mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian.

Fakulteti i Ekonomisë është instaluar dhe zhvillon veprimtarinë mësimore e shkencore në një trevë me tradita të spikatura në fushën e arsimit, të historisë, të kulturës si dhe në atë të biznesit. Qyteti i Shkodrës si një pikë e rëndësishme referimi për të gjitha trevat shqiptare në Veri të Shqipërisë dhe me një traditë mijëra vjeçare në tregti, zejtari dhe mikpritje, përbën një terren mjaft të mirë pune për zhvillimin e aktiviteteve mësimore e kërkimore të Fakultetit Ekonomik. Fakulteti i Ekonomisë renditet ndër gjashtë fakultetet përbërëse të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Ai ka tre departamente në përbërje të tij, Departamenti i Administrim-Biznesit (njëkohësisht më i vjetri i këtij fakulteti), Departamenti i Financë-Kontabilitetit dhe ai i Turizmit.

Departamenti i Financë – Kontabilitetit

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1.

Blerta Dragusha

Prof.as.dr

Dekan

2.

Elidiana Bashi (Pemaj)

Prof.as. dr

Drejtor Departamenti

3.

Albana Kastrati (Kullolli)

Doktor

Pedagog

4.

Aurora Kinka (Pulti)

Doktor

Pedagog

5.

Elez Osmanovic

Prof.dr.

Pedagog

6.

Erjolë Barbullushi

Doktor

Pedagog

7.

Ermira Kalaj (Hoxha) 

Prof.as. dr

Pedagog

8.

Fatbardha Molla (Beqiri) 

Prof.dr.

Pedagog

9.

Irsida Kopliku

Master

Pedagog

10.

Kleida Tufi (Heta) 

Doktor

Pedagog

11.

Nevila Kiri 

Doktor

Pedagog

12.

Peter Saraçi 

Doktor

Pedagog

 

Departamenti i Administrim – Biznesit 

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1.

Albana Boriçi (Begani)

Prof.as.dr

Zv.Dekan

2.

Ylvije Kraja (Boriçi)

Doktor

Drejtor Departamenti

3.

Alba Berberi

Doktor

Pedagog

4.

Ardita Boriçi (Sokoli)

Prof.as.dr

Pedagog

5.

Arjola Halluni (Dergjini)

Doktor

Pedagog

6.

Brikena Kapisyzi (Dionizi) +

Doktor

Pedagog

7.

Elvisa Drishti

Doktor

Pedagog

8.

Emirjeta Bejleri 

Doktor

Pedagog

9.

Mario Çurçija

Doktor

Pedagog

10.

Nevila Mehmetaj (Brahimi)

Doktor

Pedagog

 

Departamenti i Turizmit 

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1.

Miriam Dibra

Prof.as.dr

Drejtor Departamenti

2.

Alkida Hasaj

Doktor

Pedagog

3.

Arjan Gjura

Master

Pedagog

4.

Arjeta Troshani (Dibra) 

Prof.dr

Pedagog

5.

Brilanda Bushati (Bajrami)

Prof.as.dr.

Pedagog

6.

Romina Dhora 

Doktor

Pedagog

7.

Rudin Beka

Doktor

Pedagog

8.

Sead Baraku

Master

Pedagog

Buletini Informativ

Rregjistrohuni në buletinin informativ të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" që të merrni lajmërimet në E-Mail direkt.