Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) si njësi kryesore e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” e nisi veprimtarinë e vet mësimore dhe shkencore, me themelimin e Institutit të Lartë Pedagogjik, më 2 shtator 1957.

 • Ky fakultet njeh disa etapa në zhvillimin e tij:
 • në vitin 1957, hapen tri degë: Matematikë – Fizikë, Biologji – Kimi – Gjeografi dhe Biologji – Kimi;
 • në vitin 1991, ndahen si degë të veçanta: Matematika dhe dega e Fizikës;
 • në vitin 1991, fakulteti merr emrin që ka dhe sot, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Në vitet në vazhdim, këtij fakulteti i janë shtuar edhe degë të tjera, si:
 • në vitin 2000, dega e Infermierisë,
 • në vitin 2002, dega e Informatikës,
 • në vitin 2007, dega e Mamisë,
 • në vitin 2007, dega e Fizioterapisë.

Aktualisht, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, ka në përbërje si njësi bazë katër departamente: Biologji -Kimi, Fizikë, Matematikë-Informatikë, atë të Infermierisë dhe Institutin e Ujërave Rajonale. Studentët diplomohen në studimet Bachelor në:

 • 7 specialitete sipas degëve Biologji-Kimi, Matematikë, Informatikë, Fizikë, Infermieri, Mami, Fizioterapi.
 • Master shkencor në “Biologji mjedisore”.
 • Master shkencor në “Mësuesi”
 • Master profesional në “Mësuesi” në disa specialitete.
 • Master Profesional “Psikologji shëndeti për studimet në Infermieri, Mami, Fizioterapi”.

Fakulteti i Shkencave të Natyrës u ofron studentëve mundësinë të studiojnë dhe të punojnë me një staf akademik të përkushtuar dhe u ofron programe mësimore bashkëkohore me nivel të lartë shkencor, gjithmonë në ndryshim. Në auditoret tona gjatë studimeve, studentët ndjejnë energji pune dhe përkushtim të plotë nga stafi akademik i fakultetit.

Sot Fakulteti i Shkencave të Natyrës ka 42 pedagogë, ku 4 mbajnë titullin “Profesor”, 7 “Profesor të asocuar”, 6 “Doktor”dhe 4 “Docent”.

Departamenti i Biologji – Kimi

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1

Suzana Golemi

Prof.dr.

Rektor

2

Rrok Smajlaj

Prof.as. dr

Dekan

3

Adem Bekteshi

Prof.dr.

Pedagog (QSU)

4

Anila Neziri

Prof.dr.

Pedagog

5

Anila Dizdari

Prof.as.dr.

Pedagog

6

Arjana Striniqi

Prof.as. dr

Drejtor Departamenti

7

Arselida (Mashaj) Koçi

Doktor

Pedagog

8

Aurora Dibra

Doktor

Pedagog

9

Diana Kapiti

Doktor (QSU)

Pedagog

10

Donalda Laçej

Master

Pedagog

11

Hajrije Dibra

Doktor (QSU)

Pedagog

12

Lulzime Dhora

Doktor (QSU)

Pedagog

13

Marash Rakaj

Prof.as. dr

Drejtor i  (QSU)

14

Neira Medja

Prof.as. dr

Pedagog

15

Nevila Bushati

Doktor

Pedagog (QSU)

16

Violeta Alushi

Prof.as. dr

Pedagog

 

Departamenti i Matematikës/Informatikës

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1

Arsen Zlatiçanin

Master

Pedagog

2

Besara Mema (Kadija)

Doktor

Pedagog

3

Dritan Gerbeti

Master

Pedagog

4

Fatjona Kroni

Master

Pedagog

5

Helga Sallaku

Master

Pedagog

6

Irma Kopliku (Alushi)

Master

Pedagog

7

Sidita Duraj

Doktor

Drejtor Departamenti

8

Volfrida Toma

Master

Pedagog

9

Seida Daija

Master

Pedagog

 

Departamenti i Fizikës

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1

Edra Fresku

Doktor

Drejt Departamenti

2

Zenel Lohja 

Docent

Pedagog

3

Suela Serani 

Master

Pedagog

4

SenadaJubica

Master

Pedagog

5

Julia Preka

Doktor

Pedagog

6

Brunilda Lufi (Bajrami)

Doktor

Pedagog

7

Florian Mandija

Prof.as.dr

Pedagog

 

Departamenti i Infermierisë

Nr.

Emri Mbiemri

Titulli

Pozicioni

1

Julian Kraja

Docent

Zv.Dekan

2

Emiljano Pjetri 

Docent

Drejtor Departamenti

3

Arketa Pllumbi (Guli)

Master

Pedagog

4

Irena Shala 

Doktor

Pedagog

5

Kilda Gusha 

Doktor

Pedagog

6

Kristian Preçetaj

Master

Pedagog

7

Luljeta Jaku

Master

Pedagog

8

Sebastian Mjekaj

Master

Pedagog, Specialist Këshillimi karrierës

9

Silvana Belisha

Master

Pedagog

10

Valbona Dibra 

Docent

Pedagog

11

Vera Asllani (Gjinaj)

Master

Pedagog

12

Xhorxhina Frroku

Master

Pedagog

13

Zamira Shabani

Prof.as. dr

Pedagog

Buletini Informativ

Rregjistrohuni në buletinin informativ të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" që të merrni lajmërimet në E-Mail direkt.

div class="clear">