Mundësi punësimi për Pedagogët e Brendshëm

Në këtë faqe do të gjeni njoftime për punësimin  për Pedagogët e Brendshëm në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi"

Aplikimi për konkurs për dy vende të lira pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Lëndëve Paraklinike

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave Shoqërore, Departamenti i Gjeografisë

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Edukimit Fizik e Sporteve, datë 26.04.2023

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin Ekonomik, Departamenti i Turizmit, datë 15.02.2023

Aplikimi për konkurs për tre vende të lira pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Edukimit Fizik e Sporteve, datë 14.02.2023

Aplikimi për konkurs për dy vende të lira pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës, datë 28.10.2022

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Infermieristikës, datë 16.09.2022

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Mësuesisë, datë 07.04.2022

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Mësuesisë, datë 23.03.2022

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin të Drejtësisë, Departamenti i së Drejtës Ndërkombëtare Europiane, datë 1.03.2022

Aplikimi për konkurs për dy vende të lira pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Arteve, datë 25.11.2021

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin i Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane, datë 09.11.2021

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Arteve, datë 26.10.2021

Aplikimi për konkurs për dy vend të lira pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyres, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës, datë 18.10.2021

Aplikimi për konkurs për nje vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyres, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës, datë 18.10.2021