Oraret e mësimit.

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Drejtësisë