Punësimi pas diplomimit nga Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Punësimi pas diplomimit nga Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

forma alumni