Partnerët e tjerë

 1. Consortium Universitar Mesdhetar-African , CUAM
 2. AICA-Associazione Nazionale per la Formazione e l’Orientamento, ANFOR
 3. SDMI, Sustainable Development Management Institute
 4. Shoqata “Geroge C. Marshall“, Shqipëri
 5. Scuole Civiche di Milano
 6. Organizata Shqiptare të Urdhrit të Maltës
 7. Aleanca e Universiteteve të Evropes Qendrore- Lindore.
 8. Konferenca e Rektorëve të Universiteteve të Rajonit të Alpeve dhe Adriatikut
 9. Balkan Unıversıtıes Assocıatıon
 10. Istituto Universitario di Studi Europei
 11. Shoqata Kosovare  per Psikodiagnostikë dhe Psikoterapi
 12. Popova Kula Winery JSC, Macedonia
 13. ACLI – IPSIA, Shkodër