Oraret e provimeve

Në këtë faqe jepet informacion për oraret e provimeve në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

Datat e provimeve të diplomës për ciklin Bachelor dhe Master, sezoni i vjeshtës, viti akademik 2018-2019