Provimi i diplomës

Në këtë faqe jepet informacion për provimin e diplomës në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

Datat e provimit të diplomës për ciklin Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, sezoni i vjeshtës, viti akademik 2022 - 2023

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 

 

 

Datat e provimit të diplomës për ciklin Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, sezoni i riprovimeve, viti akademik 2021 - 2022

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave Shoqërore
 

 

 

Datat e provimit të diplomës për ciklin Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, sezoni i dimrit, viti akademik 2020 - 2021

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

 

Datat e provimit të diplomës për ciklin Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, sezoni i verës, viti akademik 2018 - 2019

Datat e provimit të diplomës për ciklin Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, sezoni i dimrit, viti akademik 2018 - 2019

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti Juridik