Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”