Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet UNIVERSITETIT TË SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI” dhe INSTITUTIT TË STATISTIKAVE