21.06.2023 u shperndane certifikata për rreth 60 mësuesit që u trajnuan