Fakulteti i Drejtësisë UNISHK përfaqësoi Shqipërinë në konkursin 46th Telders International Moot Court Competition