Pranimet e studentëve të rinj 2023-2024

Kemi kënaqësinë t´ju prezantojmë këndin informues të maturantit të Universitetit të Shkodrës e cila paraqet në mënyrë të detajuar të gjitha informacionet e nevojshme lidhur me larminë e programeve të studimit, infrastrukturën bashkohore ,projektet ndërkombëtare etj.

Këndin informues i maturantit ofron një tablo të detajuar të traditës dhe përvojës 65-vjeçare të Universitetit si vatër e rëndësishme e dijes së qytetit të Shkodrës. Në kete faqe do të keni mundësinë të njiheni me stafin akademik të kualifikuar, i cili punon në zhvillimin dhe implementimin e metodave të reja inovative të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Universiteti i Shkodrës po zgjeron çdo ditë e më shumë burimet njërëzore dhe shërbimet që i vijnë në ndihmë studentëve falë punës së përkushtuar të stafit adminitrativ.